روز شمار کنکور

تاریخ برگزاری کنکور سراسری رشته ریاضی : 1396/04/15

تاریخ برگزاری کنکور سراسری رشته تجربی :1396/04/16

تاریخ ثبت نام کنکور 96 : از سه‌شنبه 95/11/19 تا پنج‌شنبه 95/11/28